\ HOME \ Produse \ Resurse umane

. Ro :: En .

PREZENTARE
PRODUSE / PRODUCȚIE
Structură, categorii
Funcționalitate, utilizare, destinație
Certificări
Resurse umane
Dotări tehnice
Proiectare-dezvoltare tehnologică
Laborator de probe și încercări
CONTACT
POLITICA DE MEDIU


 
RESURSE UMANE 50-200
 • Angajați permanenți cu experiență dovedită de-a lungul derulării cu succes a nenumărate contracte.

 • Managementul firmei este asigurat de persoane cu studii superioare cu vechime în producție și funcții de conducere, care dețin și atestate privind Managementul Calității eliberate de AFER.

 • Personalul Compartimentului Proiectare-Dezvoltare Tehnologică constituit tot din persoane care au studii superioare în domeniu și experiență în industria cauciucului.

 • În toate celelalte posturi care cuprind:

  - personal direct productiv (prelucrători prin așchiere și operatori chimiști)
  - personal indirect productiv (pentru întreținere utilaje și mijloace de măsurare)
  - personal CTC - Laborator de probe și încercări,

  sunt angajate persoane calificate în domeniu și care au deja în cadrul firmei vechime de 6-14 ani pe post.