\ HOME \ Produse \ Proiectare-dezvoltare tehnologică

. Ro :: En .

PREZENTARE
PRODUSE / PRODUCȚIE
Structură, categorii
Funcționalitate, utilizare, destinație
Certificări
Resurse umane
Dotări tehnice
Proiectare-dezvoltare tehnologică
Laborator de probe și încercări
CONTACT
POLITICA DE MEDIU


 

Se desfășoară pe două direcții:

  • proiectarea produselor urmărind satisfacerea nevoilor beneficiarilor prin realizarea de produse noi și îmbunătățirea celor existente;
  • proiectarea tehnologică care urmărește satisfacerea necesităților de fabricație și dezvoltare ale firmei.