\ HOME

. Ro :: En .

PREZENTARE
PRODUSE / PRODUCȚIE
CONTACT
POLITICA DE MEDIU
   

 

Politica organizației în domeniul calității și mediului

Politica în domeniul calității și protecției mediului este un element integrat al politicii de afaceri a organizației și este în concordanță cu sistemul de management calitate - mediu descris în Manualul Calității și Mediului.
Conducerea organizației S.C. NEW VICTORIA CAUCIUC S.R.L. asigură pe toți clienții săi că politica în domeniul calității este inclusă în programele de realizare de produse/ servicii și este operațională la toate nivelele compartimentelor funcționale din cadrul firmei având următoarele responsabilități:

 • rezultatele   activității corespund cerințelor solicitate de clienți, cât și cerințelor de calitate;
 • produsele, de realizarea cărora răspunde se execută conform reglementărilor sistemului calității;
 • toți salariații își cunosc și respectă sarcinile și răspunderile.

De asemenea  conducerea societății asigură  toate părțile interesate că politica în domeniul mediului este privită cu seriozitate în toate compartimentele, iar obiectivele și programele stabilite au ca scop următoarele: 

 • îmbunătățirea continuă a performanței de mediu;
 • respectarea cerințelor în domeniul mediului;
 • instruirea personalului organizației se face astfel încât să cunoască și respecte sarcinile stabilite și implicit cele legale.

Obiectivul fundamental al politicii, cuprins în Declarația Politicii Calității și Declarația Politicii de Mediu din S.C. NEW VICTORIA CAUCIUC S.R.L. constă în realizarea succesului firmei prin satisfacerea clientului, a tuturor părților interesate și a personalului propriu ca urmare a activității organizației.
Principalul obiectiv al sistemului managerial este de a oferi clientului produse care:

 • să satisfacă necesitatea sau o utilitate bine definită în condițiile respectări mediului;
 • să satisfacă nevoile și așteptărilor clientului, precum și condițiilor de funcționare;
 • să se conformeze condițiilor standardelor și specificațiilor aplicabile;
 • să fie disponibile la prețuri competitive;

iar autorităților, că intenția organizației este de conservare și păstrare a mediului în amplasamentele în care își desfășoară activitatea.   
Măsurile în domeniul calității din S.C. NEW VICTORIA CAUCIUC S.R.L. urmăresc și alte obiective, precum:

 • realizarea  aptitudinilor de utilizare a caracteristicilor tehnico - funcționale, a durabilității precum și asigurarea securității, fiabilității și mentenabilității produsului;
 • realizarea produselor cu un cost minim, în conformitate cu specificațiile definite și cu reglementările și standardele aplicabile.

Efortul în domeniul mediului trebuie să fie în concordanță cu necesitatea realizării unui  profit care să conducă la menținerea dezvoltarea organizației  pe piața concurențială.

 

Susținerea politicii în domeniul calității - Angajamentul managementului

 a)

Pentru implementarea și derularea politicii în domeniul calității, managementul din S.C. NEW VICTORIA CAUCIUC S.R.L. prevede, organizează, coordonează, urmărește, evaluează și controlează ca:

 • tot ce este necesar pentru desfășurarea normală a activității este prevăzut din timp, prin documente cu caracter general sau particular, prin dotarea materială și umană corespunzătoare, evitându-se interferențele generate de realizarea diferitelor cerințe;
 • tot ce s-a prevăzut este îndeplinit integral în avans de declanșarea și / sau pe parcursul desfășurării unei activități;
 • tot ce este îndeplinit corect este îndeplinit mereu în același mod ( stabilitate), existând o modalitate de constatare, analiză și corecție a disfuncționalităților apărute.

Prin politica stabilită se urmărește:

 • menținerea tipurilor de produse implementate în 2006, prin păstrarea și în măsura posibilităților ajustarea ( micșorarea ) prețurilor, menținerea standardului de calitate câștigat  eventual creșterea fiabilității produselor;
 • creșterea productivității muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă la sablare prin dotare cu o stație modernă;
 • punerea în funcțiune a trei prese noi la Frumușani  care vor mării capacitatea de producție în acest punct de lucru ;
 • continuarea acțiunii de îmbunătățire a condițiilor de lucru în punctul de lucru Frumușani  prin reabilitarea mijloacelor fixe;
 • continuarea contractului de certificare cu AFER  - ul privind implementarea lui                        SREN ISO 9001: 2001 și demararea procesului pentru certificarea lui SREN ISO 14001/2005 în cadrul societății. 

        DIRECTOR GENERAL
Victoria Baboi  

 

Susținerea politicii în domeniul mediului  - Angajamentul managementului

 b)

  În concordanță cu tendința generală de conservare a mediului, managementul la cel mai înalt nivel decide să:

 •  determine aspectele de mediu, ca rezultat al proceselor și produselor organizației, să analizeze natura, dimensiunile și impactul acestora astfel încât prin programele stabilite să se realizeze conservarea și în timp îmbunătățirea mediului amplasamentului  organizației;
 •   se angajează în respectarea cerințelor specificate în SREN ISO 14001: 2005, și cerințele legale pentru prevenirea poluării, de asemenea  impune întregii organizații respect față de cerințele de mediu stabilite;
 • prin analize periodice, pe care le conduce, a obiectivelor și țintelor de mediu stabilite, să se poată determina direcția performanței de mediu, astfel încât să existe posibilitatea unor acțiuni corective și o îmbunătățire continuă a rezultatelor;
 • prin planificare, operare, verificare și analize periodice urmărește, implementarea și menținerea sistemului de management de mediu;
 • prin instruire și afișare în incinta și în afara organizației aduce la cunoștință părților interesate decizia luată.

Prin politica stabilită se urmărește:

 • reducerea consumului de energie;
 • utilizarea unor produse chimice care nu pot periclita mediul;
 •  reducerea poluării aerului și solului prin măsuri tehnologice;
 • îmbunătățirea comunicării interne și externe cu părțile interesate;
 • implementarea cerințelor SR EN ISO 14001: 2005 pentru realizarea certificării în 2007.   

    DIRECTOR GENERAL
Victoria Baboi