\ HOME \ Produse \ Laborator de probe și încercări

. Ro :: En .

PREZENTARE
PRODUSE / PRODUCȚIE
Structură, categorii
Funcționalitate, utilizare, destinație
Certificări
Resurse umane
Dotări tehnice
Proiectare-dezvoltare tehnologică
Laborator de probe și încercări
CONTACT
POLITICA DE MEDIU


 
Preocuparea permanentă a SC NEW VICTORIA CAUCIUC SRL pentru managementul calității produselor sale a dus la înființarea propriului laborator de testare și verificare ale produselor sale. Întrucât dorim să fim constanți în ceea ce privește calitatea produselor noastre, am considerat necesară dotarea laboratorului cu următoarele utilaje:
 • Prese de probat elastomeri
 • Presă de încercări mecanice acționată hidraulic
 • Dispozitive de verificare torsională
 • Dispozitive de verificare la compresie axială
 • Dispozitive de verificat la tracțiune
 • Dispozitive de verificare individuală la compresiune
 • Dispozitive de verificare perechi a resoartelor de cauciuc pentru suspensia primară
 • Dispozitive de verificare la o forță radială
 • Dispozitive de verificare la o forță axială
 • Calibru conicitate, articulații elastice (tramvai și metrou)
 • Șabloane unghiulare armături MEGI (tramvai și metrou)
 • Calibru trece-nu trece C 1516 resort conic
 • Aparate digitale verificare temperatură
 • Durometre
 • Șublere cu ceas
 • Șublere precizie de la 150-500mm
 • Șublere înălțime
 • Micrometre
 • Truse comparator pentru interior
 • Truse spion
 • Epruvetă